Ano ang Rheumatoid Arthritis?

Ang RHEUMATOID ARTHRITIS ay isang uri ng chronic or matagalang arthritis kung saan ang mga panlaban ng katawan sa mikrobyo at impeksyon ay linalabanan ang ibang pang bahagi ng katawan na nakatuon sa mga kasu-kasuhan. At di tulad ng ibang rayuma at arthritis kung saan mabagal ang mga pagbabago, kapag pinabayaan, ang rheumatoid arthritis ay magdudulot ng mabilisang pagkasira ng mga kasu-kasuhan na maaaring maging sanhi ng maagang pagkakabalda. Liban sa kasu-kasuhan, maaari ring maapektuhan ang iba pang bahagi ng katawan tulad ng balat, daluyan ng dugo (blood vessels), baga at puso.

Continue reading

Hanggang Kailan Iinom ang Gamot Para sa Gout?

Ang tamang pag inom ng gamot para sa gout ay malaki ang maitutulong upang maiwasan ang pabalik-balik na pag-atake ng arthritis at ang pagkakaroon ng mga komplikasyon tulad ng tophi at kidney stones. Sa mga pasyenteng meron na ng mga nabanggit na komplikasyon, kinakailangan pa rin ang tamang gamutan dahil may posibilidad na mapaliit o matunaw ang mga ito. Para sa naunang post tungkol sa mga uri ng gamot na ginagamit sa gout, maaaring magtungo rito.

Imahe mula sa mirror.co.uk

Continue reading

PRA Statement on UA Block Being Sold in the Country

The Philippine Rheumatology Association warns the public against the use of UA Block, an unregistered herbal supplement for arthritis. The Philippine Food and Drug Administration (Ph FDA), through advisory no. 2015-035, has declared this drug to be potentially dangerous to health. Rheumatologists have observed serious medical complications which may be associated with this product among some patients.

UA Block

Selling of this product is in direct violation of the Food and Drug Administration Act on 2009 (Republic Act No. 9711). To ensure public safety, we call on everyone to remain vigilant and report establishments selling these products to report@fda.gov.ph or (02) 807-8275.

Link to Philippine FDA Advisory No 2015-035 here.

Kailan dapat simulan ang pag-inom ng Allopurinol o Febuxostat?

Maaaring madiskubre na mataas ang uric acid habang nagpapa eksamin ng dugo bilang bahagi ng executive check up o annual physical exam. Ito ay maaari ring nakita lamang ng magpasuri ng dugo para sa iba pang karamdaman. Subalit hindi sa lahat ng pagkakataon ay sinisimulan ng urate lowering therapies (tulad ng allopurinol at febuxostat) ang mga pasyenteng may mataas na uric acid.

blood_1880969c
Imahe mula sa huffingtonpost.co.uk

Sa mga pasyenteng may gout, sinisimulan ang urate lowering therapies kapag ang mga non-pharmacologic interventions tulad ng pagbabago sa pamumuhay (lifestyle changes), pag-abiso sa tamang pagkain (dietary advise) at pagpapapayat ay di nagagawang PABABAIN at PANATILIIN ang serum uric acid sa lebel na <6mg/dl (360 umol/l). Mas madalas, hindi ito nakakamit sa pamamagitan ng non-pharmacologic interventions kaya maraming duktor ay diretsong nagsisimula na lamang ng urate lowering therapies. Ang mga sumusunod ay karagdagan dahilan para simulan ang urate lowering therapies:

Continue reading

Ano ang mga BAWAL na pagkain sa pasyenteng may GOUT?

Ang uric acid ay ginagawa ng ating katawan mula sa purines na laman ng maraming pagkain. Ang mataas na uric acid ang sanhi ng pagkakaroon ng gout.

High-Purine-Foods
Imahe mula sa howrid.com

Dati-rati ay maraming pagkaing pinagbabawal kung ikaw ay may gout dahil sa paniniwalang kapag marami kang kinakain na mataas sa purines ay lalong tataas ang uric acid sa katawan. Subali’t nagbago na ito dahil sa iba’t ibang pag-aaral na lumabas kamakailan lang. Mayroong pagkakaiba sa abiso sa pagkain na ibinibigay sa pasyenteng may gout na bago pa lang nagsisimula ng gamutan kung ikukumpara sa pasyenteng kontrolado na ang uric acid dahil sa tamang gamutan.

Continue reading

Bakit paulit ulit ang pagtest ng uric acid sa pasyenteng may GOUT?

Ang labis na uric acid sa katawan ang sanhi ng pabalik balik na arthritis, tophi at kidney stones na nararanasan ng pasyenteng may gout. Ang pagsusuri sa uric acid sa dugo ay isa sa mga paraan upang makumpirma kung meron kang gout. Pero maliban sa diagnosis ay sinusukat kada bisita sa duktor ang lebel ng uric acid sa dugo.

Matapos masiguro na ang arthritis mo ay dahil sa gout, nagbibigay ang duktor ng gamot upang bumaba ang uric acid sa katawan – ang tinatawag na urate lowering therapies. (Upang malaman ang iba’t ibang gamot sa gout, maaaring magtungo rito) Ang mababang lebel ng uric acid sa katawan ay tutulong na maiwasan ang pag-atake ng arthritis ng gout, maiwasan ang paglabas ng mga komlipkasyon at, kung sakaling meron na, ay maaari nitong mapaliit o mapakonti ang tophi at kidney stones.

Continue reading

Anu-ano ang mga gamot sa GOUT?

Ang GOUT (piyo) ay kondisyong dulot ng labis na uric acid sa katawan na nagiging sanhi ng pabalik-balik na atake ng arthritis, tophi at kidney stones. (Maaari mong mabasa ang naunang artikulo tungkol sa gout dito) Ang tamang pagbibigay ng mga gamot ay magdudulot ng pagkawala ng arthritis at may posibilidad na mapaliit o mabawasan ang tophi at kidney stones.

Mayroong tatlong uri ng gamot para sa gout:
image

Continue reading

Ano ang GOUT?

image

Ang GOUT o piyo ay isang uri ng arthritis na dulot ng labis na uric acid sa katawan. Ang sobrang uric acid ay namumuo sa kasu kasuhan at kalamnan at siyang nagiging sanhi ng mga sintomas at mga abnormalidad na nakikita sa mga pagsusuri. Ang kadalasang nagkakaroon ng gout ay mga lalaki (edad 25 pataas) at mga babaeng hindi na nagreregla.

Continue reading

Gout Awareness Campaign: The PRA Initiative

Last February 27, 2015, the Philippine Rheumatology Association, in a press conference held during the 21st Annual Meeting, launched an awareness campaign on gout – the second most common form of arthritis world-wide. There are a lot of misconceptions about how it should be treated among doctors and patients a like. Below is the press-release by Dr. Eric Jason B. Amante, PRA President, on why we should be concerned with gout.


Screenshot_2015-03-15-21-29-17Gout is an episodic, severely painful form of inflammatory arthritis caused by increased uric acid. It is found in 1.6% of Filipinos and has increased in prevalence over the last decade. It primarily affects men, starting in their 20’s. Women, mostly those who are post-menopausal, may become victims as well.

Left untreated, gout becomes more severe and attacks more frequent as time goes by. It may be triggered by eating purine rich foods. It also can be seen in patients on various medications like aspirin, diuretics and some anti-TB medications.

During gout attacks, pain is extreme. Even lightly touching affected joints can be intolerable. Patients are unable to walk or put any weight on painful joints for days. This leads to missed days at work, anger and depressive symptoms, and overall poor quality of life.

Later on, chronic gout can frequently lead to kidney stones, joint erosions and deformities, large visible joint and soft tissue tophaceous deposits, and even kidney failure.

The Philippine Rheumatology Association Gout Awareness Campaign seeks to bring to the public greater awareness of Gout as a disease entity, and encourage proper prevention and treatment, in particular by visiting a Rheumatologist in addition to their usual physicians.

Remember,

“When in Gout, consult a Rheumatologist”