Hanggang Kailan Iinom ang Gamot Para sa Gout?

Ang tamang pag inom ng gamot para sa gout ay malaki ang maitutulong upang maiwasan ang pabalik-balik na pag-atake ng arthritis at ang pagkakaroon ng mga komplikasyon tulad ng tophi at kidney stones. Sa mga pasyenteng meron na ng mga nabanggit na komplikasyon, kinakailangan pa rin ang tamang gamutan dahil may posibilidad na mapaliit o matunaw ang mga ito. Para sa naunang post tungkol sa mga uri ng gamot na ginagamit sa gout, maaaring magtungo rito.

Imahe mula sa mirror.co.uk

Gamot Konta Atake. Ang mga gamot na kontra atake ay mainam na masimulan sa loob ng 24-36 oras mula ng magsimula ang atake ng arthritis. Liban sa pagbawas sa sakit na nararamdaman, pinapaigsi ng mga gamot na kabilang dito ang tagal ng atake ng arthritis ng gout. Kadalasan ay malaki ang mababawas sa sakit at pamamaga ng mga kasu-kasuhan matapos ang 24-72 oras ng paggamit ng tamang gamot sa tamang tapang (right medication, right dose). Subalit kailangan makumpleto ang 7-10 araw ng gamutan para masiguradong tapos na ang atake ng gouty arthritis. Ang mga gamot na kabilang rito ay kadalasang binibigay ng <2 linggo. Kung masakit at namamaga pa rin ang mga kasu kasuhan matapos ang 2 linggo, kinakailangang masigurado kung ang nararamdaman mo ay gout pa rin o kung may ibang dahilan pa sa patuloy na pagdanas ng arthritis.

Gamot na Iwas Atake. Ang ilan sa mga gamot na ginagamit kontra atake ay ginagamit din para iwasan na masundan muli ng pag atake ng arthritis. Subalit ang tapang ng gamot na kailangan para rito ay mas mababa kaysa ginagamit sa paggamot ng arthritis. Halimbawa, 3-4 tableta/ araw ng colchicine ang ginagamit para gamutin ang atake ng gout pero 1-2 tableta/ araw lang ang kailangan para maiwasan ang pag atake muli ng arthritis. Kapag ginagamit pang-iwas atake, binibigay ang mga gamot na kabilang rito hanggang 6 na buwan na walang atake ng arthritis AT 6 na buwan na napananatiling <6mg/dl ang uric acid sa dugo. Sa mga pasyenteng may tophi at kidney stones dahil sa mataas na uric acid, binibigay ang mga gamot na pang-iwas atake hanggang meron pa ring nakikitang komplikasyon sa mga eksaminasyon. Maaaring piliin ng inyong duktor na ibigay ang mga gamot na iwas atake sa mas maiksing panahon subalit ito’y sa ilang piling sitwasyon lamang.

Pampababa ng Uric Acid. Ang mga gamot na tulad ng febuxostat at allopurinol ay sinisimulan 7-10 araw matapos gumaling ng atake ng gout. Kung sakaling, umiinom na ng mga nabanggit na gamot at nagkaroon pa rin ng atake ng gout, ang pagtaas sa tapang (dose) ng febuxostat o allopurinol ay dapat gawin matapos ang 1-2 linggo. Mas magandang iwasan ang pagsimula o pagtaas ng dose ng mga gamot na pampababa ng uric acid habang may atake ng arthritis dahil may 25-50℅ na tsansang mapalala pa nito ang gout attack. Tulad ng nabanggit sa mga naunang post, tinitimpla ang tapang ng mga gamot na kabilang rito upang mapanatili ang uric acid sa dugo sa lebel ng 3-6mg/dl. Ang mga gamot na pampababa ng uric acid ay ang tanging “maintenance” na gamot sa gout. Ito ay tuluy-tuloy na gagamitin upang mapanatiling mababa ang uric acid sa dugo, maiwasan ang muling pag atake ng arthritis at para maiwasan ang mga komplikasyon. Ang pagtigil ng mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagbalik ng gouty arthritis. At dahil mine-maintain ang mga gamot na ito, dapat regular na nagpapasuri ng dugo para masiguradong walang nagiging problema sa bato at atay.

Ang mga abiso sa itaas ay para lamang sa mga pasyenteng walang problema sa bato, atay, sikmura at puso. May mga pagbabago na kailangang gawin kung sakaling may ibang problemang medikal liban sa gout. Ang regular na pagkonsulta sa duktor ay kailangan upang masigurado na nakakamit ang goals sa gamutan ng gout at upang masubaybayan kung nagkakaroon ng ibang problema dahil sa gout o sa gamot na ginagamit.

Advertisements

Author: Sids Manahan MD 🇵🇭

Rheumatology. Internal Medicine. Educating Patients and Colleagues. Curating Rheumatology. Bloggero-Wanabe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s